Obchodní akademie Pelhřimov

Všeobecná ustanovení

Naše škola pod patronací NÚV, MŠMT ČR a KÚ Vysočina pořádá v tomto školním roce krajskou soutěž žáků středních škol Kraje Vysočina v grafických předmětech.

Kontaktní osoba

jméno Mgr. Věra Machková
telefon 565 301 735
e-mail machkova@oa-pe.cz

Termín konání

18. března 2014

Kategorie

  • Psaní na klávesnici
  • Korektura textu
  • Wordprocessing
  • Záznam mluveného slova

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek ve výši Kč 300,– za 1 soutěžícího uhraďte prosím do 25. února 2014 na účet u ČSOB, č. ú. 123012773/0300, VS 180314. Datum a výši úhrady doplňte do přihlášky.

Prezence

Prezence proběhne 18. března 2014 od 8:00 do 10:00 h v učebně MAT.

Jízdné

Pořádající škola uhradí jízdné soutěžícím a pedagogickému doprovodu v ceně předložené jízdenky. V případě použití soukromého motorového vozidla bude jízdné v ceně jízdenky hrazeno pouze řidiči. Parkovat můžete na dvoře školy.

cz/krajska-soutez-gp-2014/vseobecna-ustanoveni.txt · Poslední úprava: 5. 03. 2014, 19:41 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.