Obchodní akademie Pelhřimov

Anglický jazyk

SEASONS, WEATHER - PROFIL
Anotace Žáci si rozšíří slovní zásobu potřebnou pro popis ročních období a počasí, popisují své oblíbené roční období a typické aktivity, vytvářejí prezentaci o České republice (ICT – Power Point)
Klíčová slovaWeather, seasons of the year
KontextToto je další ze souboru 17 metodických materiálů, s jejichž pomocí žáci vytvářejí prezentace pro komunikaci se zahraničními školami.
Cílová skupina Žáci 1. – 3. ročníků, resp. žáci na jazykové úrovni min. A2 + SERR pro cizí jazyky
Časová náročnost 3 vyučovací hodiny, samostatná domácí práce
Východiska Základní znalost slovní zásoby z učebnic New Headway Elementary, resp. New Headway Pre-Intermediate
Pomůcky a prostředkyPracovní listy, knižní nebo elektronické anglicko-české slovníky
Použitá literatura a zdroje Různé internetové stránky

Pracovní list pro žáky Metodický list pro učitele seasonsweather weather-vocabulary


EASTER HOLIDAYS - PROFIL
Anotace V pracovním listě Easter Holidays II si žáci zopakují, zaktivizují a dále rozšíří specifickou slovní zásobu tématicky zaměřenou na Velikonoce, velikonoční zvyky a tradice. Učí se též pracovat s definicemi slov a výrazů v angličtině.
Klíčová slovaEaster, holiday, feast day, caption, definition, feature
Kontext
Cílová skupina Žáci střední školy, úroveň elementary, cca 15 žáků
Časová náročnost 1 vyučovací hodina
Východiska Žáci mají určitou, byť omezenou slovní zásobu týkající se daného tématického okruhu. Dokáží odhadovat význam slov a výrazů, pokud mají k dispozici výklad jejich významu v angličtině, umí pracovat s výkladovými slovníky. Umí vyhledávat informace na internetu v angličtině.
Pomůcky a prostředkyVýkladový slovník, počítač s připojením na internet
Použitá literatura a zdroje Internet

Pracovni list pro žáky Metodický list pro učitele


HAVE YOU EVER…? - PROFIL
Anotace Cílem aktivity je procvičit nepravidelná slovesa a tvary předpřítomného času, frekvenční příslovce, otázky a krátké odpovědi.
Klíčová slovaIrregular verb, past participle, adverbs of frecuency
KontextSeznam nepravidelných sloves, tvoření předpřítomného času
Cílová skupina Studenti 15-18 let
Časová náročnost 2 vyučovací hodiny, část úkolů možno zadat jako DÚ
Východiska Nepravidelná slovesa, pravidelná slovesa, předpřítomný čas
Pomůcky a prostředkyPracovní list pro každého studenta
Použitá literatura a zdroje Učebnice, seznam nepravidelných sloves

Pracovní list pro žáky Metodický list pro učitele


School crossword - PROFIL
Anotace Křížovka rozšiřuje vhodným způsobem konverzační téma Education.
Klíčová slovaSchool subjects, school timetable
Kontext
Cílová skupina 1. – 3. ročník střední školy, jaz.úroveň A2 dle rámce SERR,cca 15 žáků
Časová náročnost 1 vyučovací hodina nebo domácí práce
Východiska Žáci znají základní školní předměty v angličtině.
Pomůcky a prostředkyPracovní listy, internetové či knižní slovníky
Použitá literatura a zdroje

Pracovní list pro žáky Metodický list pro učitele

cz/projekty/inovace-svp-anj.txt · Poslední úprava: 24. 08. 2011, 21:56 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.