Obchodní akademie Pelhřimov

Projekt „Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko“

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Doba trvání projektu: 1. 8. 2006 - 31. 12. 2007

Tento projekt přispívá k naplnění globálního cíle opatření 3.3. Operační program Rozvoj lidských zdrojů, tedy k vytvoření a využití fungujícího systému dalšího profesního vzdělávání v regionu. Spoluprací střední školy se soukromou vysokou školou, poradenskou společností, s některými podniky v regionu bude navržena optimální náplň a metodika nových vzdělávacích programů tak, aby pomohly ke zvýšení vzdělanosti na Pelhřimovsku.

V rámci projektu:

 • budou připraveni pracovníci pro konkurenční prostředí s důrazem na řízení podniku, odbornou angličtinu, informační technologie a praktické mezinárodní zkušenosti,
 • vznikne centrum dalšího vzdělávání s garancí systému celoživotního vzdělávání v regionu - lektorský tým, prostory s odpovídajícím vybavením, poradenství v oblasti vzdělávání, odborné vzdělávací moduly,
 • bude realizována kombinovaná forma výuky odpovídající potřebám zájemců o další vzdělávání z řad zaměstnavatelů a zaměstnanců - prezenční víkendové studium v kombinaci s distanční formou.

Projekt podpoří Obchodní akademii Pelhřimov ve snaze uplatnit své dlouholeté zkušenosti ve vzdělávání a stát se centrem dalšího vzdělávání v pelhřimovském regionu. Projekt je založen na spolupráci OA se širokou partnerskou sítí, ve které jsou zastoupeny:

 • vzdělávací instituce - Vysoká škola B.I.B.S., a. s., Brno, In Company Education, spol. s r. o., Brno
 • regionální podniky - Agos, stavební a. s., Pelhřimov, Agrostroj Pelhřimov, a. s. a Dřevozpracující družstvo Lukavec.

Vzdělávací úroveň vyvíjených vzdělávacích programů zajistí britské vzdělávací know-how zprostředkované VŠ B.I.B.S. a upravené pro podmínky regionu a přenesené na Obchodní akademii Pelhřimov.

Cílem projektu je vytvoření a rozvoj kurzů a školení pro další profesní vzdělávání a jejich ověření formou pilotního programu na základě spolupráce jednotlivých partnerů. Tyto programy budou naplňovat potřeby zaměstnanců a malých a středních podnikatelů, kteří disponují odbornými znalostmi v příslušném oboru, ale většinou jim chybí obecné podnikatelské znalosti a zkušenosti (řízení, finance a daně, marketing, personalistika, právo, obchod apod.). Projekt bude mít přímý vliv na udržení a zvyšování zaměstnanosti cílových skupin zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Pro realizaci profesního vzdělávání bude převzato know-how B.I.B.S a ICE, které bude předáno lektorům formou školení. Projektový tým pak vytvoří vzdělávací moduly jednotlivých programů včetně studijních opor. V závěru se dokončí marketingová strategie a spustí se pilotní provoz, jehož účelem je ověření dalšího profesního vzdělávání. Po ukončení pilotního provozu budou vyhodnoceny jeho výsledky a přeneseny do vzdělávacích modulů.

Výsledkem projektu bude:

 • vytvoření 14 modulů do 4 vzdělávacích programů (2 kurzy a 2 školení) profesního vzdělávání,
 • vytvoření dokumentace pro studující a lektory,
 • vyškolení 15 lektorů z řad pracovníků Obchodní akademie Pelhřimov,
 • vytvoření marketingové strategie,
 • ověření v pilotním provozu.

V rámci projektu jsou na vysokou školu B.I.B.S. Brno zasílány vzorové assignmenty. Jedná se o 15 písemných prací budoucích lektorů z Obchodní akademie Pelhřimov ze zvolených modulů distančního vzdělávání.

Assignmenty

 • Souvislý příklad z účetnictví
 • Problematika účetního zachycení operací týkajících se hmotného, popř.
 • nehmotného dlouhodobého majetku
 • Systém odměňování zaměstnanců
 • Marketingová strategie pelhřimovské agentury Dobrý den
 • Běžný podnikatelský účet v české měně
 • Podnikatelský plán při vzniku malé firmy
 • Právní postavení společníka ve společnosti s ručením omezeným
 • Daňová soustava
 • Investiční rozhodování individuálního investora
 • Dopravní úlohy
 • Přenos informací pomocí internetu
 • Počítačové sítě – hardwarové prvky
 • Psychologické aspekty ovlivňování lidí
 • Matematika distančního studia (2 autoři)

Vzdělávání lektorů v rámci projektu „Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko“

V úterý 20. března 2007 proběhla první část vzdělávání lektorů z řad zaměstnanců Obchodní akademie Pelhřimov. Na téma metodika a formy výuky v manažerských programech přednášel Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA. Absolvování školení je podmínkou pro získání certifikátu lektora.

Vzdělávání lektorů v rámci projektu "Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko"

Ve čtvrtek 5. dubna 2007 proběhla druhá část vzdělávání lektorů z řad zaměstnanců Obchodní akademie Pelhřimov. Na téma strategické řízení přednášel MUDr. Jiří Paděra, MBA, jednatel partnerské společnosti In Company Education, s. r. o., Brno. Absolvování školení je podmínkou pro získání certifikátu lektora.

Vzdělávání lektorů v rámci projektu "Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko"

Ve středu 2. května 2007 byly zaměstnancům Obchodní akademie Pelhřimov, kteří spolupracují s vysokou školou B.I.B.S., a. s., Brno, slavnostně předány certifikáty o proškolení v činnosti lektora pro projekt „Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko. Certifikáty předávali Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA, předseda představenstva B.I.B.S., a. s., Brno a MUDr. Jiří Paděra, MBA, jednatel partnerské společnosti In company Education, s. r. o., Brno.

Vzdělávání lektorů v rámci projektu "Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko"

Vytvořené moduly:

ModulAutor
Právo v podnikáníIng. Marta Váňová
Finanční účetnictvíIng. Marie Šurychová
Živnostenské podnikáníIng. Ivana Šenoltová
Operační výzkumIng. Jana Kahounová
Základy podnikáníIng. Blanka Hrnčířová
ÚčetnictvíIng. Libuše Čechová
MarketingIng. Dana Kučerová
Bankovnictví a pojišťovnictvíIng. Miluše Bártová
Finanční trhyIng. Pavla Marešová
Manažerská psychologiePhDr. Jaroslav Chocholouš
MatematikaRNDr. Miroslava Hanzalová, Mgr. Ludmila Dobalová

Vzdělávání lektorů v rámci projektu "Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko"

Ve středu 12.  září 2007 byl v Pelhřimově v rámci Týdne vzdělávání dospělých na Vysočině propagován projekt „Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko“.

Vzdělávání lektorů v rámci projektu "Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko"

Tisková zpráva – listopad – pilotování projektu

V úterý 30. 10. 2007 a ve středu 31. 10. 2007 proběhlo na Obchodní akademii Pelhřimov pilotní ověření čtyř modulů v rámci projektu Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko. Moduly Strategické řízení a Marketing přednášel MUDr. Jiří Paděra, MBA, jednatel partnerské společnosti In Company Education, s. r. o., Brno. Moduly Osobnost manažera a Osobní efektivnost manažera přednášel Ing. Pavel Svobodník, MBA z vysoké školy B.I.B.S., a. s., Brno. Z partnerských společností Agrostroj, a. s., Pelhřimov, Agos, a. s., Pelhřimov a Dřevozpracující družstvo Lukavec se pilotování zúčastnilo první den 18 zaměstnanců a druhý den 21 zaměstnanců.
Všem zúčastněným byl předložen dotazník spokojenosti s úrovní pilotního ověřování. Posluchači se kladně vyjádřili k obsahu modulů a pozitivně také hodnotili zvolenou formu semináře. Přibližně polovina účastníků má zájem pokračovat v dalším studiu, zejména v oblasti osobnosti manažera a osobní efektivnosti manažera. Nejmenší zájem o další studium byl projeven v oblasti marketingu. Největší zájem o další vzdělávání projevili zástupci zaměstnanců DDL Lukavec a Agrostroj, a. s., Pelhřimov.

Vzdělávání lektorů v rámci projektu "Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko"

Tisková zpráva – prosinec 2007 – závěrečná konference projektu:

Ve středu 19. prosince 2007 se v budově Obchodní akademie Pelhřimov konala Závěrečná konference projektu „Nové programy dalšího vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na Pelhřimovsko“.

Konferenci slavnostně zahájili ing. Radoslav Kučera a ing. Miloš Drdla, Dr., MBA. Vedoucí projektu Ing. Radoslav Kučera shrnul průběh realizace projektu a ředitel B.I.B.S. Brno Ing. Miloš Drdla, Dr., MBA nastínil další perspektivy uplatnění výsledků projektu v praxi. Následovala diskuse, ve které vystoupili zástupci jednotlivých partnerů a realizačních skupin.

Závěry a doporučení shrnul Ing. Radoslav Kučera a poděkování všem zúčastněným vyjádřili vedoucí týmů všech partnerů.

cz/projekty/vzdelavani-na-vysocine.txt · Poslední úprava: 12. 11. 2009, 22:08 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.