Obchodní akademie Pelhřimov

Naši absolventi

Naši absolventi se uplatnili jako:

 • podnikatelé,
 • ekonomové podniků,
 • středoškolská učitelka - Obchodní akademie Pelhřimov, Praha, Tábor aj.,
 • vedoucí ekonomických útvarů podniků,
 • účetní,
 • účetní a daňoví poradci,
 • obchodní referenti v podnicích,
 • celní deklarantka,
 • zaměstnanci:
  • Finančního úřadu - Pelhřimov, Humpolec, Pacov,
  • městských a obecních úřadů,
  • peněžních ústavů,
  • Okresního soudu Pelhřimov - zapisovatelka,
 • administrativní pracovnice podniků se zahraniční účastí,
 • počítačový grafik v tiskárně.

Zájemcům nabízíme:

 1. možnost složit
  • státní zkoušky z kancelářského psaní na klávesnici,
  • státní zkoušky z cizích jazyků,
 2. přípravu na testy ECDL (testy počítačové gramotnosti)

Úspěchy našich žáků

Žáci naší školy se zúčastňují pravidelně různých soutěží. V celostátní internetové soutěži v ovládání klávesnice počítače, ve které se hodnotí úroveň všech žáků školy, naši žáci obsazují přední místa.
Kromě toho se studenti zúčastňují jazykových, sportovních a matematických soutěží s velmi dobrými výsledky.

Většina studentů se po maturitě hlásí ke studiu na VŠ, zejména na tyto školy:

 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Masarykova univerzita, Brno
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice
 • Univerzita J. E. P. v Ústí nad Labem
 • Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni.

Dále naši absolventi studují na mnoha vyšších odborných školách.

cz/skola/nasi-absolventi.txt · Poslední úprava: 17. 11. 2009, 21:00 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.