Obchodní akademie Pelhřimov

Maturitní zkouška 2015


Jarní zkušební období

Maturitní zkouška ve školním roce 2014/2015 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

MODEL MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2015 od 4. května 2015 do 13. května 2015.

KALENDÁŘ S NEJDŮLEŽITĚJŠÍMI TERMÍNY JARNÍHO ZKUŠEBNÍHO OBDOBÍ MZ 2015


PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍCH ZKOUŠEK


Profilová část maturitních zkoušek je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se z:

  • 3 povinných zkoušek,
  • možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Profilové zkoušky se mohou konat formou:

  • písemnou,
  • praktické zkoušky,
  • ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,
  • maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

1. Profilová část MZ 2014 pro obor OBCHODNÍ AKADEMIE

I. Přehled povinných a nepovinných zkoušek

II. Seznam témat ústní zkoušky pro předmět:


2. Profilová část MZ 2014 pro obor EKONOMICKÉ LYCEUM

I. Přehled povinných a nepovinných zkoušek

II. Seznam témat ústní zkoušky pro předmět:SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014

obor vzdělávání: obchodní akademie, ekonomické lyceumSPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

Povinná zkouška Předmět Dílčí části, forma
1. Český jazyk a literatura (Z) didaktický test
písemná práce
ústní forma před zkušební maturitní komisí
2. Cizí jazyk (Z) didaktický test
písemná práce
ústní forma před zkušební maturitní komisí
nebo Matematika (Z) didaktický test


Nepovinná zkouška Předmět Dílčí části, forma
1. Cizí jazyk (Z) didaktický test
písemná práce
ústní forma před zkušební maturitní komisí
2. Matematika (Z) didaktický test


1) žák si musí zvolit jiný jazyk než ten, z kterého skládá povinnou zkoušku společné části nebo profilové části
2) pouze pokud si žák nezvolil matematiku jako povinnou zkoušku společné části nebo profilové částiŠKOLNÍ SEZNAM LITERÁRNÍCH DĚL KE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE 2015

Katalogy požadavků

Katalogy požadavků k maturitní zkoušce poskytují informace o požadavcích kladených na žáky středních škol s maturitní zkouškou. Kromě zmíněných požadavků k maturitní zkoušce obsahují základní specifikace zkoušek a příklady testových úloh a zadání.

Katalog_Anglický jazyk_základní úroveň

Katalog_Německý jazyk_základní úroveň

Katalog_Český jazyk a literatura_základní úroveň

Katalog_Matematika_základní úroveň


Chcete získat informace o nové maturitě?

Získáte je na stránkách MŠMT - [http://www.novamaturita.cz/].


Přihlašování k MZ 2015

Podle platné maturitní vyhlášky je termín předání přihlášek řediteli Vaší školy nejpozději 1. prosince 2014.

cz/studium/maturitni-zkouska-2015.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2014, 11:20 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.