Obchodní akademie Pelhřimov

Informace pro zaměstnance školy

V souladu s celkovým demografickým a ekonomickým vývojem dokončil OŠMS v srpnu studii dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem. Na základě studie zpracovává OŠMS návrh opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem.

Finální verze studie je na webových stránkách kraje (školský portál, strategické dokumenty, analýzy) http://www.kr-vysocina.cz/dopad-demografickeho-vyvoje-do-strednich-skol-zrizovanych-krajem/d-4029605/p1=39242 .

cz/zamestnanci/informace.txt · Poslední úprava: 7. 12. 2010, 20:19 autor: Jaroslava Hánová, Ing.
 
(c) 2009 Obchodní akademie Pelhřimov používá DokuWiki, správa webu Jan Hána.